Löne­förvaltning

Outsourca löneräkningen till specialister

Fråga mig: Ann-Helen Sand

Riskfritt och kostnadseffektivt

Du behöver inte vara ensam med dina utmaningar. Löneadministration av hög kvalitet kräver professionell kompetens och rätt verktyg. Det är lönsamt för ett företag att outsourca löneräkningen. Löneförvaltning som köptjänst är ett kontrollerat, riskfritt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt.

Finns det dolda
risker i er
verksamhet?

Löneräkningen är en av de viktigaste processerna i ett företag, men däri kan ligga en dold risk. Vad händer om företaget saknar vikarier? Vem räknar och betalar löner om lönräknaren av en eller annan orsak inte kan komma till arbetet i morgon?

En lyhörd redovisningsbyrå ger mervärde

Löne- och personaladministration är en del av arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter, oavsett företagets storlek eller antal anställda. En erfaren och pålitlig redovisningspartner ger alltid ett mervärde till ditt företag. Löneförvaltning är en mångsidig helhet, som kräver specialistkunskap.

Ontime. – och du lever i tiden!

Ontime arbetstidsrapportering effektiviserar processerna samtidigt som den förbättrar kvaliteten av löneförvaltningen och ökar arbetets ändamålsenlighet.

Ontime är ett webbaserat verktyg och finns tillgängligt för dina anställda var de än befinner sig. Personalen kan använda Ontime i mobilen, surfplattan eller på datorn. En inloggning räcker och ni slipper onödiga dataöverföringar från ett system till ett annat. Dessutom finns information om kollektivavtal redan i systemet, vilket gör att arbetstidsdatan är klar att godkännas av förmannen. Systemet kan också beakta lokala avtal. Godkänd information överförs krypterad till löneräknaren för ytterligare behandling.

Klicka på länken för att lära dig mer om Ontime:

www.norlic-ontime.fi