Palkkahallinto

Ulkoista palkkahallinto asiantuntijalle

Kysy minulta: Ann-Helen Sand

Laadukas, riskitön ja
kustannustehokas

Älä jää yksin palkkahallintoon liittyvien riskien kanssa. Palkkahallinnon laadukas hoitaminen vaatii tekijältään ammattiosaamista sekä oikeat työkalut. Yrityksen kannattaa hoitaa palkanlaskenta ostopalveluna. Palkkahallinnon hoitaminen ostopalveluna on hallittu, riskitön ja kustannustehokas toimintatapa.

Liittyykö toimintaan
piileviä riskejä?

Palkkahallinto on yksi yrityksen tärkeimmistä prosesseista, mutta siihen voi monessa yrityksessä sisältyä piilevä riski. Mitä tapahtuu, jos yrityksen varahenkilöjärjestelyt ovat puutteelliset? Kuka laskee ja maksaa palkat, jos palkanlaskija syystä tai toisesta ei tule huomenna töihin?

Tilitoimistosta lisäarvoa

Palkka- ja henkilöstöhallinto kuuluvat työnantajan lakisääteisiin velvoitteisiin, yrityksen koosta ja henkilöstömäärästä riippumatta. Kokenut ja luotettava tilitoimistokumppani tuo niihin aina liiketoimintaa tukevaa lisäarvoa. Palkkahallinto on monimuotoinen kokonaisuus, joka vaatii erityisosaamista.

Ontime – ja seuraat aikaasi!

Ontime Työaikaraportointi tehostaa prosesseja, parantaa palkkahallinnon laatua sekä työn mielekkyyttä.

Ontime on pilvipalvelu, johon työntekijä raportoi työaikansa – matkapuhelimella, tabletilla, kannettavalla tai leimaa leimauspäätteeseen – ja järjestelmä huolehtii lopusta. Yhdellä kerralla ilman moninkertaisia kirjauksia tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Ontime tulkitsee työehtosopimuksia, jolloin työaikatiedot on valmiiksi tulkittu esimiehen hyväksymistä varten. Myös paikalliset sopimukset voidaan huomioida. Hyväksytyt tiedot siirtyvät palkanlaskentaan edelleen käsiteltäviksi.

Katso tämän linkin kautta lisätietoja Ontime Työaikaraportoinnista:

www.norlic-ontime.fi